Dr Piotr Dzigowski  – specjalista urolog, certyfikowany androlog kliniczny, jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, a także Polskiego Towarzystwa Andrologicznego.

Rodowity Krakus, ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1997 roku.

Specjalizację z Urologii otworzył w Klinice Urologii CMUJ w Krakowie, a od 2006 roku, po przeprowadzce do Warszawy, kontynuował w Klinice Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej WUM w Warszawie. Podczas szkolenia specjalizacyjnego odbywał kursy i staże w wiodących ośrodkach klinicznych w Polsce i za granicą, co pozwoliło mu zdobyć ogromne doświadczenie w zakresie operacyjnego leczenia chorób urologicznych zarówno w zakresie metod klasycznych jak i endoskopowych w tym laparoskopii.

Specjalizację ukończył w 2010 roku uzyskując tytuł specjalisty urologa w Polsce oraz prestiżowy europejski tytuł FEBU „Fellow of European Board of Urology”.

W 2017 roku uzyskał certyfikat androloga klinicznego. Jego pasją jest urologia operacyjna, a zwłaszcza zabiegi z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej układu moczowego i narządów płciowych.

Dr Dzigowski zajmuje się ponadto szeroko pojętą andrologią, a zwłaszcza diagnostyką i leczeniem zaburzeń wzwodu oraz leczeniem niepłodności męskiej, ze szczególnym uwzględnieniem operacyjnych, laparoskopowych i klasycznych metod leczenia zaburzeń płodności.

UMÓW WIZYTĘ