Podstawowym badaniem w diagnostyce chorób serca i układu krążenia jest echokardiografia przezklatkowa, określana terminem „Echo serca”.

Gdzie wykonać badanie Echo serca?

Diagnostyczne badanie Echo serca można wykonać w obydwu naszych placówkach zarówno w Warszawie jak i w Grodzisku Mazowieckim.

Na czym polega badanie Echo serca?

Badanie Echo serca zwane również USG serca lub echokardiografią, to badanie obrazowe, podczas którego dzięki zastosowaniu fal ultradźwiękowych i zjawisku odbicia tych fal od struktur organizmu powstaje wizualizacja organów w czasie rzeczywistym.

Po co wykonuje się badanie echo serca?

Badanie Echo serca pozwala lekarzowi ocenić struktury anatomiczne serca oraz przepływy krwi przez zastawki i duże naczynia krwionośne. Bardzo ważna jest ocena funkcji skurczowej lewej komory serca i określenie tzw. frakcji wyrzutowej, co świadczy o wydolności jej mięśnia.

Jakie są wskazania do wykonania badania echo serca?

Badanie Echo serca wykonywane jest w sytuacji podejrzenia choroby serca. Zalecane jest ono najczęściej w przypadkach wykrycia nieprawidłowych szmerów nad sercem, zaburzeń rytmu serca lub zgłaszanych przez pacjenta bólów w obrębie klatki piersiowej. Echokardiografia pełni ważną rolę diagnostyczną, a następnie daje możliwość monitorowania postępu choroby i oceny skuteczności leczenia. Echo serca wykorzystywane jest w diagnostyce wielu chorób takich jak: choroba niedokrwienna serca i zawał mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia serca, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, niewydolność serca, wady wrodzone i nabyte, a także podczas kontroli po operacjach wszczepienia sztucznych zastawek, po implantacji stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora.

Echo serca znajduje zastosowanie również w diagnostyce chorób neurologicznych u osób po przebytym udarze mózgu, u pacjentów z omdleniami czy utratą przytomności w wywiadzie, jak również w przypadkach otyłości, cukrzycy i rodzinnego wywiadu chorób układu krążenia.

Jakie są rodzaje badania typu echo serca?

Echo serca przezklatkowe, najczęściej wykonywane (realizowane w placówce w Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie);

Echo serca przezprzełykowe (wykonywane w placówce w Warszawie).