Centrum Medyczne AMEDS oferuje bezpłatną opiekę medyczną dla uchodźców z Ukrainy realizowaną przez specjalistów ukraińskich w języku ojczystym.

Centrum Medyczne AMEDS jest realizatorem medycznej części projektu „Bezpieczna Przystań”. Projekt realizowany jest we współpracy w Fundacją Polki Mogą Wszystko oraz w partnerstwie z Buddhist Tzu Chi Charity Fundation.

Podjęliśmy szeroko zakrojone działania, których celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca zamieszkania i pracy dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy oraz utworzenie miejsca oferującego wysokiej jakości świadczenia medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, którzy uciekli do Polski przed koszmarem wojny.

Wierzymy, że stworzenie placówki z personelem, dla którego ukraiński jest językiem podstawowym, obejmującej opieką medyczną pacjentów ukraińskich w istotny sposób wpisuje się w konieczność zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej w warunkach, które znacznie obniżą poziom stresu. Lepsze zrozumienie potrzeb i dolegliwości pacjentów dzięki zniesieniu bariery językowej pomiędzy pacjentem, a lekarzem pozwoli na dobranie najbardziej efektywnej formy terapii, a znaczenie psychologiczne takiego wsparcia w obecnej sytuacji jest trudne do przecenienia.

Oferta obejmuje realizowanie świadczeń medycznych przez:

  • Lekarza medycyny rodzinnej (placówka w Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie)
  • Lekarza pediatrę (placówka w Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie)
  • Lekarza ginekologa (placówka w Grodzisku Mazowieckim)

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 221 501 911 lub mailem: klinika@ameds.pl

Czas pracy infolinii będzie ograniczony do kilku godzin w ciągu dnia, dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego.

Informujemy, że ze świadczeń mogą skorzystać osoby posiadające dokument poświadczający wjazd na terytorium Polski po 24 lutego 2022r.

Projekt przewiduje również uruchomienie mobilnego gabinetu lekarskiego, dzięki czemu możliwe będzie dotarcie do pacjentów przebywających w mniejszych miejscowościach.

Dziękujemy Burmistrzowi i Zespołowi Ratusza Miasta Grodzisk Mazowiecki za wsparcie naszej inicjatywy i zaangażowanie w pomoc w jej realizacji (znalezienie bezpłatnych mieszkań dla lekarzy specjalistów, wsparcie w dopełnianiu formalności związanych z organizowaniem nowego miejsca do życia oraz prowadzenie działań informacyjnych).

W ramach projektu „Bezpieczna Przystań” Fundacja Polki Mogą Wszystko utworzyła zlokalizowaną w Warszawie przestrzeń integracyjną, której oferta obejmuje bezpłatne konsultacje psychologiczne i prawne, możliwość skorzystania z usług tłumacza, lekcje języka polskiego, kursy tematyczne (w tym szkoła rodzenia), zajęcia integracyjne i terapeutyczne dla dzieci.

Więcej informacji: https://fpmw.pl/szukam-pomocy/bezpieczna-przystan/

Медичний центр АМЕДС пропонує безкоштовну медичну допомогу особам з України, які прибули до Польщі після 24.02.2022, яку надаватимуть україномовні лікарі.

Медичний центр АМЕДС є виконавцем медичної частини проекту «Безпечна пристань», який реалізований у співпраці з Фондом «Polki Mogą Wszystko», а також у партнерстві з Фондом Buddhist Tzu Chi Charity Fundation.

Ми вжили широких заходів, щоб створити безпечні умови для проживання та роботи лікарів і медичних сестер з України, та організували осередок, який пропонує високоякісні медичні послуги у сфері первинної медико-санітарної допомоги дітям та дорослим, які переїхали до Польщі, втікаючи від жаху війни.

Ми вважаємо, що створення платформи з персоналом, для яких українська мова є рідною ꟷ це невід’ємна частина забезпечення професійної медичної опіки, яка значно знизить рівень стресу. Відсутність мовного бар’єру між лікарем та пацієнтом дозволить краще зрозуміти потреби та скарги хворих та підібрати найефективніше лікування. Психологічне значення такої співпраці важно переоцінити.

Пропозиція включає надання медичних послуг:

  • сімейним лікарем (кабінет працюватиме в Гродзиську Мазовецькому та Варшаві);
  • педіатром (кабінет працюватиме в Гродзиську Мазовецькому та Варшаві);
  • гінекологом (кабінет працюватиме в Гродзиську Мазовецькому).

Отримати додаткову інформацію та записатися на прийом можна за телефоном 221 501 911, або відправивши електронний лист на адресу: klinika@ameds.pl

Інфолінія працюватиме кілька годин протягом дня, тому ласкаво просимо до контакту з допомогою електронної пошти.

Повідомляємо, що послугами можуть скористатися особи, які мають документ, підтверджуючий в’їзд на територію Польщі після 24.02.2022.

Проект також передбачає створення мобільного кабінету лікаря, завдяки чому послуги будуть доступні для мешканців невеликих населених пунктів.

Дякуємо Бурмістрові та Ратуші міста Гродзиськ Мазовецький за підтримку нашої ініціативи і допомогу в її реалізації (надання безкоштовного житла для лікарів-спеціалістів, підтримка у виконанні організаційних формальностей, проведення інформаційної роботи).

В рамках проекту «Безпечна пристань» Фонд «Polki Mogą Wszystko»  створив інтеграційний простір, який знаходиться у Варшаві. Тут є можливість отримати допомогу психолога, юриста, перекладача, проводяться заняття з вивчення польської мови, тематичні курси (в тому числі курси для майбутніх батьків), інтеграційні та терапевтичні заняття для дітей.

Щоб отримати більше інформації, перейдіть за посиланням: https://fpmw.pl/szukam-pomocy/bezpieczna-przystan/