Bezpieczna Przystań

 

Informujemy, że projekt Bezpieczna Przystań został zakończony w listopadzie 2022 roku, a wszystkie założenia i cele zostały z sukcesem zrealizowane.

Od dnia 7 lipca 2022r w Centrum Medycznym AMEDS uruchamiamy zapisy na bezpłatne wizyty lekarskie w naszych placówkach dla pacjentów z Ukrainy.

Centrum Medyczne AMEDS jest realizatorem medycznej części projektu „Bezpieczna Przystań”. Projekt realizowany jest we współpracy w Fundacją Polki Mogą Wszystko oraz w partnerstwie z Buddhist Tzu Chi Charity Fundation.

Świadczenia medyczne w naszych poradniach w Grodzisku Mazowieckim i Warszawie będziemy realizować we współpracy z lekarzami z Ukrainy, co zapewni swobodę komunikacji między lekarzem a pacjentem.

Nasza oferta dla pacjentów z Ukrainy obejmuje następujące świadczenia medyczne:

  • Konsultacje u lekarza medycyny rodzinnej
  • Konsultacje u lekarza pediatry
  • Konsultacje u lekarza ginekologa

Informujemy, że ze świadczeń mogą skorzystać osoby posiadające dokument poświadczający wjazd na terytorium Polski po 24 lutego 2022r.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: + 48 221 501 911 lub mailem: klinika@ameds.pl

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Повідомляємо, що проєкт Безпечна Пристань завершився у листопаді 2022 року, все задумане і цілі залишилися успішно реалізовані.

З 7 липня 2022 року в медичному центрі AMEDS розпочинається запис пацієнтів з України на безкоштовні лікарські консультації.

Медичний центр AMEDS є виконавцем медичної частини проекту «Безпечна гавань». Проект реалізується у співпраці з благодійним фондом Polki Mogą Wszystko та у партнерстві з Buddhist Tzu Chi Charity Foundation.

Ми будемо надавати медичні послуги в наших клініках у Гродзіську Мазовецькому та Варшаві у співпраці з лікарями з України, що забезпечить свободу спілкування між лікарем і пацієнтом.

Наша пропозиція для пацієнтів з України включає наступні медичні послуги:

  • Консультація лікаря сімейної медицини
  • Консультація педіатра
  • Консультація гінеколога

Повідомляємо, що пільгами можуть скористатися особи, які мають документ, що підтверджує в’їзд на територію Польщі після 24 лютого 2022 року.

Інформація та реєстрація за телефоном: + 48 221 501 911 або електронною поштою: klinika@ameds.pl