Dzień Ziemi – jak dbamy o naszą Planetę?

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Mimo, że dbanie o środowisko zwykle kojarzy nam się głównie z recyklingiem albo ograniczeniem emisji spalin, to warto pamiętać, że sposób w jaki utylizujemy leki ma także gigantyczny wpływ na zanieczyszczenie środowiska.

Zacznijmy od tego, że apteczkę, w której przechowujemy leki, suplementy, czy opatrunki należy przeglądać co najmniej raz na pół roku. Należy przejrzeć wszystkie daty ważności i upewnić się, że nie przechowujemy żadnych przeterminowanych leków czy opatrunków. Wbrew pozorom jałowa gaza i kompresy również mogą się przeterminować, a wraz z terminem ważności tracą one swoje właściwości sterylne. Wszystkie przeterminowane leki należy zapakować i oddać do apteki, która posiada pojemniki na tego typu odpady.


Sprawa komplikuje się kiedy przechodzimy do zużytych strzykawek, igieł czy wacików pobrudzonych krwią lub inną wydzieliną, które np. często pojawiają się w domach osób przewlekłe chorych. Tutaj kluczowe jest to, aby pod żadnym pozorem nie wyrzucać ich do zwykłych śmieci, ponieważ są to odpady biomedyczne i muszą być odpowiednio zabezpieczone! Takie odpady mogą być odebrane przez lekarza bądź pielęgniarkę podczas domowej wizyty lub można je zanieść do miejscowej przychodni lub lokalnego oddziału MPO. Takie odpady muszą być umieszczone w odpowiednich pojemnikach i odpowiednio utylizowane.

Pamiętajmy, że odpowiednie utylizowanie leków i odpadów biomedycznych leży w naszym interesie. W ten sposób chronimy środowisko naturalne i minimalizujemy negatywne efekty przemysłowej produkcji leków. Naukowcy zbadali 14 antybiotyków w rzekach rozsianych w 72 krajach na całym globie i znaleźli antybiotyki w aż 65% testowanych miejscach. Mogło to być spowodowane nieprawidłową utylizacją leków bądź zanieczyszczeniami z fabryk. Ogromne ilości odpadów farmaceutycznych dostają się do dróg wodnych w pobliżu zakładów produkujących leki, co powoduje rozwój patogenów odpornych na wiele leków, a to może stanowić dla nas realne zagrożenie i potencjalnie doprowadzić do następnej pandemii.

Źródła:
1. Jak postępować z przeterminowanymi lekami?
2. Big Pharma powoduje duże zanieczyszczenie środowiska